Hvilke størrelser på plassene vi tilbyr.

Vi tildeler kun 100 % plasser på nye plasser

Årsaken til at vi kun tildeler 100 % plasser er dagens lovgiving. Dette medfører ulemper for de som ønsker deltidsplasser, noe vi beklager, men det er noe vi ikke får gjort så mye med lokalt.

En 100 % plass koster kr. 3050  pr. mnd. i 11 månder. August måned er betalingsfri. Fra 1. januar 2020 er prisen kr. 3135,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2, 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og videre. Søskenmoderasjonen regnes på billigste plass.

I tillegg kommer det kost, som for en 100 % plass er kr. 400 i månden.

For de med lav inntekt kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjøres på Lindås kommune sin hjemme side. Følg http://www.lindas.kommune.no/ny-ordning-for-redusert-foreldrebetaling.5773485-298404.html lenken som er oppgitt.