Årsplan og vedtekter for Solhaugen barnehage

Her er årsplan for 2019/20 for barnehagen. Der kan du se hva vi satser på og jobber med i løpet av dette barnehageåret. Videre ligger vedtektene for barnehagen.

VEDTEKTER for Solhaugen bhg SA  dette er vedtektene som regulerer drift etter samvirkeloven.

Vedtekter for Solhaugen barnehagen  dette er vedtektene som regulerer den interne driften i barnehagen, som opptak, foreldrebetaling, oppsigelser o.l.

Når noen mottar plass i Solhaugen barnehage, er vedtektene en del av kontrakten mellom barnehagen og andelseie/foresatte.

Årsplan 2019_2020 med bilder

I årsplanen får du oversikt over våre satsningsområder, når barnehagen skal jobbe med hva, og hva du kan forvente av oss. Å bruke årsplanen er et godt utgangspunkt i forhold til samarbeid mellom barnehage og hjem. Årsplanen er de ansattes arbeidsredskap i forhold til planlegging av aktiviteter og innhold i barnehagens hverdag.

 

Vi håper at denne informasjonen er til nytte for deg som foreldre, og for deg som ønsker å søke plass hos oss.