Samarbeidsutvalget og FAU

Det er lovfestet at barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg. Det skal være like mange representanter fra foreldre som ansatte. Eier kan også være representert med inntil like mange som det foreldre og ansatte har. Solhaugen barnehage har også FAU.

I lov om barnehager §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjelmet.

Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas  hjem og barnehagen. SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ

I Solhaugen barnehage består SU av:

Stian Fanebust, foreldrerepresentant leder SU

Karita Kaldefoss, foreldrerepresentant

Silje Haukøy, foreldrerepresentant vara

Aysel Nazif Idriz, ansatt representant

Mona Espelid Stamnesfet, ansatt representant

Hege Moldøen, stryre- og eierrepresentant

 

FAU

Fargeklatten: Silje Haukøy og May Fyllingsnes

Byggeriet: Stian Fanebust og Marita Johnsen 

Trimmen: Karita Kaldefoss og Adelin Bergh Fivesdal