Samarbeidsutvalget og FAU

Det er lovfestet at barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg. Det skal være like mange representanter fra foreldre som ansatte. Eier kan også være representert med inntil like mange som det foreldre og ansatte har. Solhaugen barnehage har også FAU.

I Solhaugen barnehage består SU av:

Hanne Berteussen, foreldrerepresentant leder SU

Hege Moldøen, foreldrerepresentant

Anja Johannessen, ansatte representant

Hilde Refsdal, ansatte representant

Jane Feste, styreleder og eierrepresentant

 

I lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet.

Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

FAU

Fabelkroken: Camilla Marthinsen

Fargeklatten: Hanne Bertheussen

Byggeriet: Renate Solheim

Trimmen: Hege Moldøen