Retningslinjer for sykdom i barnehagen

Her kan dere lese om hvilke retningslinjer som gjelder for de forskjellige sykdommene som kan dukke opp.

Smittefare og sykdom i barnehagen


I barnehagen er vi mange mennesker, og smitten spres raskt. For at vi skal klare å redusere sykefraværet er det viktig at dere som foresatte følger retningslinjene som er satt.

Sykdom går ut over barna på flere måter, både at de blir syke, men også at de voksne i barnehagen blir syke. Da må de forholde seg til vikarer og nye ansikt. Vi håper at alle kan ta den ekstra dagen hjemme for at barna skal bli friske og ikke smitte andre :-)