Satning på språk

Språk og leseglede! Bøker trenger barns fantasi og det er sant. Men enda mer sant er det at barns fantasi har behov for bøker for å kunne leve. Barn skaper mirakler når de leser-derfor trenger de bøker. Sitat Astrid Lindgren Vi ønsker bidra til kreative og skapende barn. Leseglede og lærelyst for livet!

I satsningen på språk jobber vi med oss voksne, slik at vi blir beviste på hvordan vi bruker språket overfor barna. F.eks.  vi spør barna om de vil ha leverpostei på brødskiven, og ikke bare holder opp leverposteien og spør "vil du ha dette på?" Vi skal være beviste på å benevne det vi jobber med for å utvide språkreportoaret til barna. Vi visualierer eventyr, bruker konkreter og begreper.

I lag med sosial kompetanse er språk en av de viktigste tingene vi kan jobbe med. Barna bruker språket i alle sammenhenger, og det henger nært til sosial kompetanse.

Som i sosial kompetanse er den språkbagasjen barna har med seg i 1. klasse utgangspunktet for den videre læring i resten av skoletiden sin og resten av hele sitt liv.