Planleggingsdager

Vi har følgende planleggingsdager og stengte dager i barnehageåret 2019/2020

Barnehagen er stengt julaften 24.12. og nyttårsaften, 31.12.

Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 1200

Planleggingsdager 2019/20

13-14 august-19

8.november-19

31. januar-20

22.mai-20