Fargeklatten

Avdeling Fargeklatten har 24 barn 4-6 år

De voksne er:

Kristine Castell Heggøy, pedagogisk leder 100%

Monaa S. Espelid, barnehagelærer 100%

Bjørg Østebøvik, fagarbeider 100%

Kine Iren Nordal, fagarbeider 100%

Aysel Nazif Idriz, assistent 100%