Fargeklatten

Avdeling Fargeklatten har 24 barn 3 - 6 år

De voksne er:

Lykke Moen, pedagogisk leder 100 %

Monaa S. Espelid, barnehagelærer 100 %

Bjørg Østebøvik, fagarbeider 100 %

Hilde Refsdal, fagarbeider 60 %

Sorina Muntean, assistent 40 %