Trimmen

Avdeling Trimmen har 12 barn i alder 1-2 år.

De voksne på Trimmen er:

May Lise Fosse, Pedagogisk leder 100 %

Margunn Fanebust, barnehagelærer 80 %

Gry Nordby , assistent 100 %

Anne Gunn Birknes, fagarbeider 40%

Jani Vatle, fagarbeider 60%

Birte Nævdal Pedersen, 60%