Trimmen

Avdeling Trimmen har 12 barn i alder 1-3 år.

De voksne på Trimmen er:

May Lise Fosse, Pedagogisk leder 100 %

Margunn Fanebust, barnehagelærer 80 %

Gry Nordby , assistent 100 %

Anne Gunn Birknes, fagarbeider 100 %