Fabelkroken

Avdeling Fabelkroken har 18 barn 3 - 6 år.

De voksne er:

Kristine Castell Heggøy , pedagogisk leder 100 %

Kine Nordal, fagarbeider 80%

Jani Vatle, fagarbeider 60 %

Birte Nævdal, assistent 60 %