Informasjon

Velg Solhaugen barnehage SA til ditt barn og da velger dere med hjarte for borna! Vi en foreldreeid barnehage som drives ideelt og det er vi stolt av! Barnehagen har 4 avdelinger og i år har vi 53 barn i aldern ett til skolestart. Solhaugen barnehage ligger i rolige og naturskjønne omgivelser ved Lindås bu-og servicesenter. Visjon er: Med hjarte for borna! Vårt motto er: I Solhaugen barnehage skal vi ha trygge, glade, aktive og engasjerte barn.

Kort om oss i Solhaugen barnehage SA:

Solhaugen barnehage SA ble bygget i 2001, og var ferdigstil 27. september-01.

Vår visjon : Med hjarte for borna!
Vårt motto er: I Solhaugen barnehage skal vi ha trygge, glade, aktive og engasjerte barn.

Barnehagen er omkranset av flotte turområder som ligger rett utenfor porten, og de blir flittig brukt av barn og voksne. 

Den voksne sin relasjonskompetanse står høyt i fokus. Det er gjennom nære, varme og tilstedeværende voksne at den gode barndom skapes for alle barn. 

Andre fokusområder er foreldresamarbeid, språk og lek.Et godt og konstruktivt foreldresamarbeid bidra til gode utviklingsmuligheter for barna.

Vi tenker i språk og språk er viktig for kunne tenke, handle, føle, mestre og gjøre. Språket er nøkkelen for  å være en del av et inkludernde fellesskap.

Vennskap og god sosial kompetanse er forebyggende mot krenkelser og mobbing av barn. 

Mat glede blir skapt gjennom et godt og variert tilbud til frokost, lunsj og frukt-måltidene. Vi har ofte fiskemiddag, og til hvert måltid er det grønnsaker og fiskepålegg.Vi har et felles fruktmåltid. Den gode atmosfæren og praten rundt bordet skaper ro i hverdagen vår. 

Det vi gjør, gjør for barnas beste i et inkluderende leke og læringsmiljø!